Frivillig hos Aabenraa Krisecenter

 

For at kunne holde døgnåbent hele året, er det nødvendigt for krisecenteret, at have til-

knyttet frivillige vagter.

 

Alle kvinder over 18 år kan blive frivillig vagt efter at have gennemgået 3 på hinanden

følgende introduktionskurser.

 

Afholdelse af introduktionskurser annonceres via pressen og opslag på hjemmesiden,

ligesom der altid kan indhentes oplysninger desangående ved at kontakte krisecentret.

 

Der henvises ligeledes til  Aabenraa Krisecenter`s vedtægter og Frivillighedspolitik