Bliv frivillig

Aabenraa Krisecenter


Frivillig hos Aabenraa Krisecenter


For at kunne holde døgnåbent hele året, er det nødvendigt for krisecenteret, at have til-

knyttet frivillige vagter.


Alle kvinder over 18 år kan blive frivillig vagt efter at have gennemgået 3 på hinanden

følgende introduktionskurser.


Afholdelse af introduktionskurser annonceres via pressen og opslag på hjemmesiden,

ligesom der altid kan indhentes oplysninger desangående ved at kontakte krisecentret.


Der henvises ligeledes til  Aabenraa Krisecenter`s vedtægter og Frivillighedspolitik

 

Næste introduktionsmøde

 

Har du lyst til at være frivillig vagt på Aabenraa krisecenter?

Har du tid 2-3 gange om måneden?

Så har vi brug for dig.

 

Vi holder introduktionsmøde næste gang:

 

Den 3. september 2020  kl. 19.30

 

Mødested:

Kirsebærhavens Aktivitetscenter

Kallemosen 58

6200 Aabenraa

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Aabenraa krisecenter tlf. 74 62 21 17 eller på mail: aabenraakrisecenter@aabenraa.dk