Vil du bryde med volden

Aabenraa Krisecenter


Vil du bryde med volden?


Det er vigtigt, at du bryder tavsheden om volden. Det er vigtigt, at du taler med nogen om, hvordan du har det, og hvad du bliver udsat for. Det vil hjælpe dig til at få klarhed over din situation.


Det kan være svært at tale om vold, med det er vigtigt, at du fortæller præcist, hvad du er blevet udsat for af både fysisk og psykisk vold. Den psykiske vold kan være svær at beskrive, men du kan starte med at fortælle, hvornår han gør dig bange, og om du er blevet truet.


Det er strafbart at slå eller true med at slå. Det er voldsmanden, der har det fulde ansvar for at gøre noget forkert og strafbart.


Børn der vokser op i et hjem med vold, risikerer at få psykiske problemer eller traumer, også selvom de ikke selv bliver udsat for vold. Det er dit ansvar at sørge for, at dine børn ikke vokser op i et hjem med vold.


Så kort sagt

• Tal med nogen om det

• Kald vold for vold

• Placér ansvaret, hvor det hører hjemme

• Få professionel hjælp

• Forøg forståelsen af din egen adfærd

• Få øje på børnene