Vi tilbyder

Aabenraa Krisecenter


Fælles ansvar


Aabenraa Krisecenter fungerer som et slags bofællesskab, hvor beboerne er ansvarlige for at passe egne børn, samt i fællesskab at sørge for madlavning og rengøring.


De praktiske opgaver fordeles på det daglige husmøde, hvortil der er mødepligt, og hvor der også er mulighed for at drøfte eventuelle problemstillinger beboerne imellem m.m.


Som alle ansatte og frivillige har man tavshedspligt med hensyn til , hvem der bor på krisecentret. Tavshedspligten gælder også når man fraflytte krisecentret.