Aabenraa Krisecenter

Børn på krisecenter

På Aabenraa Krisecenter møder vi børnene med åbenhed, interesse og anerkendelse. Vi understøtter dem i deres oplevelser, sorg, forvirring og reaktioner. Vores pædagog samarbejder med mor omkring familiens trivsel, og med respekt for mor/barn relationer og dynamikker. Fag personalet tager udgangspunkt i den enkelte kvinde og hendes barn/børns behov.

 

Kvinder, der har været udsat for partnervold, kan have brug for at lære at stå på egne ben, uden at være underlagt en streng kontrol fra partneren. Aabenraa Krisecenter understøtter derfor kvinden i at tage forældreskabet tilbage og bibeholde et sundt samspil med sit barn/børn. Familierne bliver rådgivet og guidet i, hvordan en tryg tilknytning kan opretholdes. Dette da vi har en erfaring med, at en tryg tilknytning er en af grundstenene for udvikling og læring. 

 

Én af pædagogens primære opgaver er, at understøtte barnet i at blive hørt ift. de følelser han eller hun er fanget i, pga. den vold de har følt eller set. Forskning viser, at det at leve med vold kan have store konsekvenser for resten af livet, og voldsudsatte risikerer at miste forbindelsen til deres indre kompas. De begynder at tvivle på det, de mærker og føler indeni. Derfor bliver børn, der bor hos os, automatisk tilknyttet vores pædagog.

 

At italesætte volden er et af de vigtigste fokuspunkter for det pædagogiske arbejde på krisecentret. 

Pædagogen sætter rammen, barnet bestemmer indholdet i:

Oplever du vold mod dig selv eller andre?

Har du brug for hjælp?

Scroll to Top