Aabenraa Krisecenter

Børn som pårørende

Aabenraa Krisecenters kerneydelse er at hjælpe og fysisk beskytte kvinder og børn, som er udsat for vold. Yderligere tilbyder vi en række ydelser på krisecenteret for både voldsudsatte og pårørende børn. At italesætte volden er et af de vigtigste fokuspunkter for det pædagogiske arbejde på krisecentret. 

På Aabenraa Krisecenter møder vi børnene med åbenhed, interesse og anerkendelse. Vi understøtter dem i deres oplevelser, sorg, forvirring og reaktioner. Vores pædagog samarbejder med mor omkring familiens trivsel, og med respekt for mor/barn relationer og dynamikker. Fag personalet tager udgangspunkt i den enkelte kvinde og hendes barn/børns behov. Hvert år oplever børn desværre krisesituationer, som kan have betydning og i højere grad påvirke deres trivsel senere i livet. Derfor går vi, hos Aabenraa Krisecenter op i at inddrage børnene. Børn som pårørende skal være tænkt ind i handleplaner og behandlinger. 

Kontakt os og hør om vores muligheder

Kan vi hjælpe dig og dit barn?

Vil dit barn have godt af tilbuddene på Aabenraa Krisecenter. Så tøv ikke med at tage kontakt til os. Vi hjælper i krisesituationer og rådgiver jer igennem krisen. 

Børn & Ungecafé

Hver uge har vi en Børn- og Ungecafé, hvor vores pædagoger sørger for at børnene bliver set og børnene kan lave lige præcis det, de har lyst til. Til Børn- og Ungecaféerne er der børn, som står i samme situation og dette kan være rigtig hjælpsomt, for et barn i krise.

Fristed for børnene

Vores Børn & Ungecafé fungerer som et fristed for børnene. Her forsøger vi at skabe rammer, hvor børnene bestemmer dagsordnen. Her er vores gode pædagoger tilstede for at hjælpe og lege med børnene. I Børn og Ungecaféen er det helt frit for barnet om de vil lave lektier, lege med de andre eller bare slappe af. Dette tilbud er hjælper til at aflaste barnet i svære situationer og kriser.

Pædagogerne

Én af pædagogens primære opgaver er, at understøtte barnet i at blive hørt ift. de følelser han eller hun er fanget i, pga. den vold de har følt eller set. Forskning viser, at det at leve med vold kan have store konsekvenser for resten af livet, og voldsudsatte risikerer at miste forbindelsen til deres indre kompas. De begynder at tvivle på det, de mærker og føler indeni. Derfor bliver børn, der bor hos os, automatisk tilknyttet vores pædagog.

Scroll to Top