Aabenraa Krisecenter

Vold

Vold er noget, som ingen burde udsættes for nogensinde. Det er okay at danne et princip, der hedder nul-tolerance overfor vold – dette gælder uanset om det kommer fra en fremmed, et familiemedlem eller en kæreste.

 

Har du brug for hjælp?

Hvad er vold?

De fleste vil svare, at vold er at blive holdt fast, at blive slået osv. Vold forbinder mange af os med fysisk vold, men vold er også psykisk vold. Fysisk og psykisk vold hænger sammen. Vold handler om kontrol over for den anden part i parforholdet.

Herfra udspiller sig nogle underkategorier af vold, som har hver sine specifikke karakteristikker.

 

Er du udsat for vold?

Vold mod kvinder har mange udtryk. Vold bruges til at kontrollere og udøve magt over andre mennesker. Voldsudøveren bruger vold til at håndtere sine egne vanskelige følelser og volden giver ham en fornemmelse af værdighed og styrke. Vold er ikke en tilfældig handling, hvor voldsudøveren mister kontrollen over sig selv. Der er mange tegn på, at der er en hensigt med volden:

 

Sådan identificerer du, om der er en hensigt bag volden:

 • Han er ikke voldelig overfor andre
 • Han har kontrol over, at han kun slår, når I ikke er sammen med andre
 • Han har kontrol over, hvor på kroppen han slog dig, sådan det ikke kan ses af andre
 • Han truer med vold eller er voldelig, når han vil bestemme, hvad du må gøre eller sige
 • Han siger, at der er noget galt med dig og at han har ret til at bestemme, hvordan du skal være og se ud
 • Han giver dig skylden for, at han er voldelig

Alt dette sker i faser, som du selv kan identificere ved at læse nedenstående.

 

Processen

Vold mod kvinder eller i partnervold tager skaderne til i et omfang hele tiden. Volden eskalerer ofte i en spiral, som kaldes voldsspiralen. Denne spiral giver en god forklaring på voldens udvikling, samt hvilke tegn der er, når man er udsat for vold i parforholdet. Læs herunder om voldsspiralen og dens faser.

Starten af volden

Vold mod kvinder eller partnervold starter gerne med psykisk vold, og hvad er psykisk vold? Psykisk vold handler om kontrol og magt over kvinden. Dette er ikke tilfældigt, men derimod velovervejet og systematisk. Kvinden efterlades svag og uden selvværd. Hun vil blive afkræftet og usikker. Manden kommer med tilfældige tegn på ømhed, hvilket øger kvindens usikkerhed.

 

Optakten til volden

Herefter opbygger manden en vrede, hvor han bliver mere og mere utilfreds og starter med at være mere kontrollerende. Her vil det virke som om at det er kvindens skyld at manden er vred, der kan måske være små voldsepisoder og trusler. Kvinden prøver sig med at undgå konflikterne og forsøger at glatte episoderne ud, i forvirring omkring hvad der sker.

Voldsudbrud

Nu begynder spændingen at eskalere. Manden begynder at være voldelig, både psykisk og fysisk. Læs mere omkring hvad vold er og hvilken slags vold man kan blive udsat for, under hvad er vold øverst på siden.

Fortrydelsen

Denne fase kommer efter voldsudbruddet, hvor manden eller voldsudøveren ofte vil fortryde sin handling og er ked af episoden. Manden vil være bange for at miste sin partner og derved miste kontrollen.

Sådan bryder du med volden

Det er vigtigt, at du bryder tavsheden om volden. Det er vigtigt, at du taler med nogen om, hvordan du har det, og hvad du bliver udsat for. Det vil hjælpe dig til at få klarhed over din situation.

 

Det kan være svært at tale om vold, med det er vigtigt, at du fortæller præcist, hvad du er blevet udsat for af både fysisk og psykisk vold. Den psykiske vold kan være svær at beskrive, men du kan starte med at fortælle, hvornår han gør dig bange, og om du er blevet truet.

 

Det er strafbart at slå eller true med at slå. Det er voldsmanden, der har det fulde ansvar for at gøre noget forkert og strafbart. Børn der vokser op i et hjem med vold, risikerer at få psykiske problemer eller traumer, også selvom de ikke selv bliver udsat for vold. Det er dit ansvar at sørge for, at dine børn ikke vokser op i et hjem med vold.

 

Kort sagt – hvad kan du gøre?

 • Tal med nogen om det
 • Kald vold for vold
 • Placér ansvaret hvor det hører hjemme
 • Få professionel hjælp
 • Forøg forståelsen af din egen adfærd
 • Få øje på børnene

Har du brug for hjælp?

Scroll to Top