Aabenraa Krisecenter

Bliv frivillig hos Aabenraa Krisecenter

For at kunne holde døgnåbent hele året, er det nødvendigt for krisecenteret, at have tilknyttet frivillige vagter.

 

Alle frivillige over 18 år kan blive frivillig vagt efter at have gennemgået 2 følgende introduktionskurser.

 

Afholdelse af introduktionskurser annonceres via pressen og opslag på hjemmesiden, ligesom der altid kan indhentes oplysninger desangående ved at kontakte krisecentret. Der henvises ligeledes til  Aabenraa Krisecenters vedtægter og Frivillighedspolitik.

Er du interesseret? Din hjælp kan gøre en mærkbar forskel.

Næste introduktionsmøde

Har du lyst til at være frivillig på Aabenraa krisecenter, og har tid 2-3 gange i måneden? Så har vi brug for dig!

Vi søger engageret frivillige til varetage følgende roller:

 • Vores handyman gruppe
 • Vores børnegruppe
 • Grafiker
 • Krisevagter

Vi holder introduktionsmøde næste gang:
Dato: Ny dato på vej
Sted: Frivilligcenter, Nørreport 30 i Aabenraa

Ved interesse, så kontakt os på nedenstående tlf/mail for at blive skrevet op

Tilmelding og spørgsmål:

Frivillig på krisecenter

 • 75 frivillige på Aabenraa Krisecenter
 • Dækning fra 17-07 på hverdage samt alle weekender og helligdage
 • Frivillige har minimum 2 vagter pr. måned

Vi søger hele tiden personer, som ønsker at gøre en forskel. Med et krisecenter job styrker du dit CV og dig selv. 

De frivillige er delt op i 6 grupper: mandagsgruppen, tirsdagsgruppen, onsdagsgruppen, torsdagsgruppen, fredagsgruppen og en 6. gruppe med frivillige, som ikke overnatter, men som har andre frivillige opgaver for krisecentret. De første 5 grupper, dækker vagterne på hver deres hverdag og skiftes til weekender og helligdage.

 

Derudover er der 4 årlige gruppemøder, hvor der fordeles vagter og hver gruppe holder vagtplejedag 1 gang årligt. Det er en selvvalgt aktivitet, hvor de frivillige kan pleje det sociale sammenhold. En gang om året skiftes grupperne og personalet til at arrangere en fælles frivilligfest, hvor vi bl.a. har været på Krusmølle, Damgård Mølle og Brinksgård.

Gør en forskel som frivillig

Vil du gøre en positiv forskel i lokalsamfundet og støtte mennesker i sårbare situationer? Bliv frivillig på Aabenraa Krisecenter og vær med til at skabe tryghed og støtte til dem, der har brug for det mest.


Som frivillig på Aabenraa Krisecenter spiller du en vigtig rolle i at skabe et trygt og støttende miljø for kvinder og børn, der har brug for beskyttelse og hjælp.

Hvad laver man som frivillig?

Som udgangspunkt er man krisevagt, uden for almindelig arbejdstid og når personalet har fri. Krisevagten er med til at skabe tryghed, give omsorg og støtte beboerne som det menneske de er, herunder:

 • Være synlige og tilgængelige for beboerne.
 • Understøtte husets sikkerhed, ved at betjene dørtelefonen.
 • Tage telefonen

Det er ikke et krav, men det er en mulighed, at de frivillige er med til at løfte de nedenstående opgaver:

 • Aktiviteter med kvinder og børn
 • Praktiske gøremål

De frivillige bliver klædt på til at kunne håndtere:

 • Almindelig krisesituationer
 • Tage imod kvinder og børn, der skal flytte ind
 • Yde råd og vejledning i telefonen

Hør mere fra vores frivillige

Krav til frivillige

Du skal være fyldt 18 år og have et positivt og stort omsorgsgen. Du skal have overskud til at rumme forskellighed blandt kvinder og børn, deres krisesituation og proces. Det er vigtigt, at du har empati og situationsfornemmelse. Såvel som kan sætte dig ind husets rutiner og regler, således beboernes hverdag bliver så forudsigelig som muligt.

 

Derudover er der nogle lovpligtige ting, man skal sætte sig ind i og efterleve:

 • Overholde tavshedspligten.
 • Rene straffe og børneattest.
 • Samarbejde loyalt med andre instanser og krisecenteret.
 • Transport til og fra krisecenteret, skal du selv sørge for, krisecenteret udbetaler alm. Statslig km takst, efter gældende regler, hver halve år.

Hvad får man ud af at være frivillig?

Da det er nytænkning, nævner jeg det lige her, at vi også gerne vil have mandlige frivillige på Aabenraa krisecenter.

Man får et makkerskab på vagten, fordi man altid er to på vagt af gangen. Som frivillige får man muligheden for at gøre en forskel for kriseramte kvinder og børn i alle aldre. Man bliver en vigtig rollemodel for alle, uanset køn og alder.

 

Der er en velorganiseret vagtplan, hvor man har stor medbestemmelse. Man er en del af en mindre gruppe af frivillige. Lige som man er en del af et stort og robust støttenetværk på krisecenteret, der består af over 70 frivillige, personalet og lederen.

 

Sammenholdet, samværet, venskaber og fællesskab er en stor del af det frivillige arbejde. Ligesom der er et professionelt sikkerhedsnet under alle på krisecenteret.

Herunder krisehjælp og uddannelse.

Hvorfor Aabenraa Krisecenter?

Du skal vælge at bliver frivillig på Aabenraa krisecenter, fordi du har lyst til at gøre en forskel for kvinder og børn, der har været udsat for vold i nære relationer.

 

Organisationen tilbyder de frivillige et fællesskab med medbestemmelse og frihed under ansvar. Der er 4 årlige arrangementer, hvor vi lærer nyt, socialiserer med hinanden på tværs, deler erfaringer og slapper af. 

 

Sammenholdet i grupperne er højt prioriteret og du kan blive en del af dette, hvis du vil.

Hør fra én af vores frivillige

"Jeg har valgt at arbejde som frivillig af mange årsager. Først og fremmest er det nødvendigt for mig at være til gavn både for andre og samfundet, hvor jeg bor. På den måde har jeg det bedst. En anden grund er, at jeg har mulighed for at få et stort netværk og får en masse øvelse i at tale dansk. Desuden bliver jeg integreret hurtigere i det det danske samfund."

Scroll to Top