Aabenraa Krisecenter

Hvad er kærestevold?

Kærestevold kan både være psykisk, fysisk og seksuel vold i kæresteforhold. Det starter ofte som psykisk vold i form af trusler og manipulation og kan gradvist udvikle sig til fysisk eller seksuelt skadende adfærd. 

 

Mange unge, der udsættes for kærestevold, søger ikke hjælp eller taler med nogen om deres problemer – netop fordi det er en kæreste. Her er det vigtigt at huske på, at vold er vold uanset hvem der udøver det.

 

Konkrete eksempler på denne voldsform er:

 

 • Din kæreste skubber, slår eller kradser dig
 • Din kæreste truer, kontrollerer eller ydmyger dig uden nødvendigvis at blive fysisk
 • Din kæreste tvinger dig til at have sex uden dit fulde samtykke

Vil du bryde med volden?

Det er vigtigt, at du bryder tavsheden om volden. Det er vigtigt, at du taler med nogen om, hvordan du har det og hvad du bliver udsat for. Det vil hjælpe dig til at få klarhed over din situation.

 

Det kan være svært at tale om vold – især når det omhandler din kæreste, som måske viser sig selv anderledes udadtil, end han gør, når det bare er jer to. Men det er vigtigt, at du fortæller nogen om, hvad du er blevet udsat for både fysisk, psykisk og seksuelt.

 

Det er strafbart at slå, true med at slå eller at tvinge folk til sex. Det er voldsmanden, der har det fulde ansvar for at gøre noget forkert og strafbart. Derfor må du aldrig tro, at det er din skyld og at du selv er skyld i hans adfærd.

Hvad kan du gøre?

 • Tal med nogen
 • Kald vold for vold
 • Placér ansvaret på voldsmanden og ikke dig selv
 • Få professionel hjælp
 • Forøg forståelsen for din egen adfærd

Er du udsat for kærestevold?

Siden kærestevold dækker over mange forskellige voldsformer, så er der også mange slags symptomer, som en udsat person kan opleve. Der er de tydelige tegn såsom mærker og rifter ved fysisk og seksuel vold, men der er også andre symptomer, som du måske ikke er klar over skyldes, at du er udsat for vold. Disse er:

 • Du er oftere trist end normalt
 • Du oplever søvnproblemer
 • Du har oftere hovedpine end før voldsepisoderne
 • Selvskadende adfærd
 • Angst
 • Depression

Det kan være svært at identificere kærestevold, da du kan opleve medlidenhed for, at din kæreste ikke kan styre sine følelser og sit temperament. Måske tror du delvist, at det er din egen skyld, at han reagerer så voldsomt, hvis han for eksempel føler sig jaloux. Her er det vigtigt, at du tilsidesætter disse følelser og indser, at vold er forkert i alle situationer – også selvom han er din kæreste.

 

Det er ikke altid du for eksempel opdager, at du bliver manipuleret med, inden skaden er sket. Har du en mistanke om, at han ikke respekterer din frihed og selvbestemmelse, så vær opmærksom på eventuelle tegn på gaslighting.

Scroll to Top