Aabenraa Krisecenter

Frivillighedspolitik for Aabenraa Krisecenter

Det overordnede formål med en frivillighedspolitik er:

 • at der er rammer for de frivilliges indsats.
 • at de frivillige også har et fællesskab.
 • at de frivillige bidrager til, at huset er et rart sted at være for beboere, frivillige og ansatte.

 

Den frivilliges primære opgave er:

At understøtte beboerne i deres fritid på en sådan måde, at det er tryghedsskabende, selvom fagpersonalet har fri. De frivillige skal udvise en omsorgsfuld og medmenneskelig tilgang til krisecentrets beboere, hvor de anvender deres personlige kompetencer.

 

Hvordan? Ved:

 • At sikre en god og omsorgsfuld indlogering af voldsudsatte kvinder og børn.
 • At passe telefonen.
 • At åbne og lukke hoveddøren i henhold til gældende sikkerheds-instrukser.
 • At holde krisecentret åbent på hverdage fra kl. 17.00-07.00, samt hele døgnet i alle weekender, og på helligdage i videst muligt omfang.
 • At orientere om situationen i huset ved vagtafløsning, samt skrive i dagbogen.
 • At sikre, at nye beboere føler sig velkommen i huset, og vise stor forståelse for gentagelser af regler og rammer i huset.

 

De frivilliges kompetencer og menneskesyn:

 • De frivillige skal være fyldt 18 år og derover.
 • Det er vigtigt, at de frivillige udviser alm. medmenneskelighed, indlevelse og har overskud til mennesker i krise.
 • Det er vigtigt, at de frivillige gennemgår gældende introduktionsprogram og efteruddannelse.

 

Vores forventninger til de frivilliges rolle og ansvar:

 • At I som udgangspunkt, at de frivillige har 2-3 vagter hver pr. måned.
 • At de frivillige læser ”Dagbogen”, ved hver vagt.
 • At de frivillige, sammen med deres vagtgruppe, laver en tydelig aftale om, hvordan I kommer på vagtlisten, samt deltager aktivt i at finde en afløser, hvis de frivillige bliver forhindret.
 • At de frivillige deltager på gruppemøder og medlemsmøder.
 • At de frivillige understøtter de fungerende husregler.
 • At de frivillige understøtter beboerne med praktisk hjælp efter individuelle behov.
 • Det er vigtigt, at de frivillige kender egne grænser.
 • Det er vigtigt, at de frivillige har øje for egen sikkerhed ift. til de oplysninger de deler med beboerne.
 • At I frivillige taler med husets leder, når de observerer noget alarmerende vedrørende husets beboere og/eller andre.

 

De frivillige kan forvente:

 • At I som ny indgår i en vagt med en erfaren frivillig, som en slags føl.
 • At jeres personlige egenskaber værdsættes højt.
 • Det er nødvendigt for husets trivsel, at de frivillige bruger følgende kommandovej ved tvivl:
 1. din medvagt.
 2. din gruppeleder.
 3. huserts leder.
 • De frivillige tilbydes en prøvetid i et ½ år, hvorefter vi sammen drøfter din fremtid som frivillig hos os.

 

Ledelsesstil og kommandovej:

 • Dialog basseret ledelse.
 • Det er nødvendigt, at de frivillige sætter sig ind i reglerne om tavshedspligt, og underskriver erklæring herom, samt accepterer en anmodning om børne- og straffeattest.
 • I samarbejde med husets leder og din gruppeleder.
Scroll to Top