Aabenraa Krisecenter

Hvad er gaslighting?

Gaslighting er psykisk vold, hvor en person bevidst lyver, vildleder og bruger manipulation for at få magt og kontrol over dig. Din virkelighedssans manipuleres i en sådan grad, at du tror på det, personen siger, selvom det er stik imod din egen overbevisning. Du opdager altså ikke nødvendigvis med det samme, du er blevet udsat for gaslighting.

Når du opdager manipulationen, konfronterer den manipulerende person, og derved gør manipulationen synlig, mister den virkningen. Dog kan gaslighting nå at få store konsekvenser, inden det opdages.

Vil du bryde med volden?

Det er vigtigt, at du bryder tavsheden om volden. Det er vigtigt, at du taler med nogen om, hvordan du har det og hvad du bliver udsat for. Det vil hjælpe dig til at få klarhed over din situation.


Det kan være svært at tale om vold – især når det omhandler en du har fuld tillid til. Men det er vigtigt, at du fortæller nogen om, hvad du er blevet udsat for.


Gaslighting er strafbart. Det er voldsmanden, der har det fulde ansvar for at gøre noget forkert og strafbart. Derfor må du aldrig tro, at det er din skyld og at du selv er skyld i hans adfærd.

Hvad kan du gøre?

  • Tal med nogen
  • Kald vold for vold
  • Placér ansvaret på voldsmanden og ikke dig selv
  • Få professionel hjælp
  • Forøg forståelsen for din egen adfærd

Er du udsat for gaslighting?

Der er flere ting, som kan være tegn på, du bliver gaslightet. Du skal blandt andet være opmærksom på følgende omkring personen, du mistænker for gaslighting: 

  • Hvis han tilbageholder oplysninger fra dig. 
  • Hvis han forvrænger information, så det passer til din synsvinkel. 
  • Hvis han undgår at oplyse ting, som ikke passer til din synsvinkel. 
  • Hvis han udøver verbalt misbrug. 
  • Hvis han sørger for, du ikke får andres perspektiver at vide, eller afleder din opmærksomhed derfra.

Gaslighting er, når der danner sig et mønster omkring tegnene. Er du i tvivl, om du bliver gaslightet, tyder det på, at du bør undersøge tegn på det nærmere.

Hvad er konsekvenserne af gaslighting?

Når du er blevet manipuleret i længere tid uden at vide det, og det så opdages, vendes din sans for virkeligheden op og ned. Det kan altså være svært for dig at forstå, hvad der er reelt, og hvad der har været opspind fra en person, du havde tillid til. Gaslighting kan dermed medføre stress, angst og depression. Du begynder måske ikke at kunne stole på din egen dømmekraft, og du kan komme til at tvivle om alt, du har troet på.

Det kan komme til at kræve meget arbejde med dig selv, for at komme dig over det. Det er derfor vigtigt ikke at isolere dig selv og dine tanker, men at konfrontere situationen, og eventuelt søge hjælp fra andre.

Scroll to Top