Aabenraa Krisecenter

Hvad er stalking?

Der er tale om stalking, når en person gentagne gange forsøger at komme i kontakt med, chikanerer eller overvåger en anden, som ikke ønsker kontakt, og som opfatter personens adfærd som generende og grænseoverskridende.

Stalking kan karakteriseres som en form for systematisk psykisk vold.

Stalking kan foregå både foregå ved personens fysisk tilstedeværelse og ved at personen på anden måde kommer i kontakt med eller overvåger dig. For eksempel gennem elektroniske beskeder, opkald eller andet.

Stalking er strafbart ifølge dansk lovgivning.

Vil du bryde med volden?

Det er vigtigt, at du bryder tavsheden om volden. Det er vigtigt, at du taler med nogen om, hvordan du har det og hvad du bliver udsat for. Det vil hjælpe dig til at få klarhed over din situation.


Det kan være svært at tale om vold. Men det er vigtigt, at du fortæller nogen om, hvad du er blevet udsat for.


Det er strafbart at stalke, og det er voldsmanden, der har det fulde ansvar for at gøre noget forkert og strafbart. Derfor må du aldrig tro, at det er din skyld og at du selv er skyld i hans adfærd.

Hvad kan du gøre?

 • Tal med nogen
 • Kald vold for vold
 • Placér ansvaret på voldsmanden og ikke dig selv
 • Få professionel hjælp
 • Forøg forståelsen for din egen adfærd

Hvordan håndterer du stalking?

Der er flere ting, du kan gøre for at håndtere situationen:

 • Du kan anmelde stalking til politiet. Politiet har mulighed for at give dig et tilhold, hvilket betyder at personen har forbud mod at kontakte eller forfølge dig.
 • Det er bedst at du undgår dialog med stalkeren. På denne måde viser du ikke interesse i personen eller accept af dens handlinger. Dette gør det også mere muligt at få et polititilhold. Besvar derfor ikke kontakt fra stalkeren.
 • Vælger du dog at konfrontere personen, er det vigtigt, at du kun fokuserer på at gøre det klart, at du ikke ønsker deres henvendelser. Vær dog forsigtig med konfrontationen, da dette kan eskalere til en uønsket konflikt.
 • Hvis stalkeren kontakter dig gennem telefon eller mail, kan du skifte telefonnummer og få ny mail.
 • Bliver du forfulgt af personen, kan du prøve at ændre rutiner ved at gå en anden vej end du plejer, når du for eksempel skal på arbejde eller handle ind.
 • Notér hver gang stalkeren henvender sig til dig eller forfølger dig. Sørg for at beskrive vigtige detaljer som; hvad der skete, hvor og hvornår det skete og eventuelle vidner til hændelsen. Gem også eventuelle beskeder fra stalkeren. Alle dine indsamlede detaljer om hændelserne kan hjælpe dig til at få et tilhold fra politiet.

Husk altid at du kan søge hjælp, hvis du er udsat for stalking.

Hvad er konsekvenserne af stalking?

Stalking kan få dig til at føle dig usikker både ude og i hjemmet. En sådan oplevelse kan medføre angst og depression og i slemme tilfælde posttraumatisk stress.

Hvis stalkeren har haft en tæt relation til dig, for eksempel et parforhold, kan det lede til, at du får svært ved at stole på nye mennesker i forbindelse med nye forhold.

Selvom han er stoppet med at forfølge og opsøge dig, kan du stadig have en fornemmelse af at blive overvåget, og derved have svært ved at fokusere på andet.

Følelsen af at skulle kigge dig over skulderen hele tiden kan forårsage angst og koncentrationsbesvær.

Lyder nogle af disse følelser bekendt, er det altid en god ide at søge hjælp til bearbejdning.

Scroll to Top